Veiledende listepriser YX Truck

Pris eks.mva for kjøp i Norge:

 • Diesel

  22.09.2020
  NOK 10,50 Per liter
 • Farget diesel

  22.09.2020
  NOK 8,88 Per liter
 • HVO100

  22.09.2020
  NOK 17,79 Per liter
 • AdBlue

  01.08.2019
  NOK 4,70 Per liter

Pris eks. mva for kjøp i Sverige:

 • Diesel

  28.09.2020
  SEK 12,12 Per liter

Veiledende listepriser ved bruk av YX Truckkort

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av farget og blank diesel ved bruk av YX Truckkort. I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt transportpåslag varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre truckanlegg vil avvike fra tabellen over. 

Bruk av YX Truckkort i Sverige

Prisen som vil være grunnlaget for din faktura, er en nasjonal listepris (inkl. stedstillegg) på kjøpstidspunktet minus avtalt rabatt. Den til enhver tid gjeldende listepris vil være tilgjengelig
på våre nettsider.

Kjøp i Sverige kommer på en egen faktura som utstedes fra YX Norge. Fakturaen er gyldig som grunnlag for refusjon av svensk merverdiavgift.

Alle fakturaer og transaksjoner vil tilgjengelig gjøres på Din Arena slik dere kjenner det fra Norge. Etter hvert vil vi også lage en stasjonsoversikt for Sverige på våre nettsider, i mellomtiden kan oversikten fås hos din daglige kontaktperson.

Ta gjerne kontakt med en av våre salgssjefer kortsalg eller vår kundestøtte på telefon 22124212 hvis spørsmål!

Lurer du på noe?

Kontakt oss her