Veiledende listepriser YX Truck

Pris eks.mva for kjøp i Norge:

 • Diesel

  01.12.2021
  NOK 13,50 Per liter
 • Farget diesel

  01.12.2021
  NOK 11,45 Per liter
 • HVO100

  01.12.2021
  NOK 21,69 Per liter
 • AdBlue

  19.11.2021
  NOK 6,35 Per liter

Pris eks. mva for kjøp i Sverige:

 • Diesel

  29.11.2021
  SEK 15,62 Per liter
 • HVO100

  29.11.2021
  SEK 15,98 Per liter

Veiledende listepriser ved bruk av YX Truckkort

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av farget og blank diesel ved bruk av YX Truckkort. I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt transportpåslag varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre truckanlegg vil avvike fra tabellen over. 

*Blank diesel

YX tilsetter biodrivstoff til veibruksdrivstoff i henhold til norske myndigheters omsetningspåbud. For 2021 er dette kravet 24,5%.

YX adds biofuel to standard road fuel in accordance with the Norwegian authorities' legislation regarding requirements for bio blend in standard road fuel. For 2021, this requirement is 24.5%

**HVO100

HVO100 inngår ikke i YX Norge sitt bioregnskap for veibruksdrivstoff. Når YX selger HVO100, sørger YX for at dette biodrivstoffet kommer i tillegg til vårt mandat. Det betyr at hver liter HVO100 kjøpt hos YX, gir en CO2-besparelse ut over norske myndigheters minimumskrav.

HVO100 is not included in YX Norge's bioaccount for road use fuels. When YX sells HVO100, YX ensures that this biofuel is an addition to our mandate. This means that every litre of HVO100 purchased at YX provides a CO2 saving beyond the Norwegian authorities' minimum requirements.

Bruk av YX Truckkort i Sverige

Prisen som vil være grunnlaget for din faktura, er den nasjonale listepris på kjøpstidspunktet pluss et servicegebyr, minus avtalt rabatt. Den til enhver tid gjeldende listepris vil være tilgjengelig på våre nettsider.

Vi henviser for øvrig til gjeldende betingelser i Generelle vilkår for bruk av YX Kort

Kjøp i Sverige kommer på en egen faktura som utstedes fra YX Norge. Fakturaen er gyldig som grunnlag for refusjon av svensk merverdiavgift.​

Alle fakturaer og transaksjoner vil tilgjengeliggjøres på Din Arena slik dere kjenner det fra Norge.​

Ta gjerne kontakt med en av våre salgssjefer kortsalg eller vår kundestøtte på telefon 22124212 hvis spørsmål!

Use of YX Truck Card in Sweden​
The price that will be the basis for your invoice is the national list price at the time of purchase plus a service fee, minus the agreed discount. The current list price will be available on our website.​

Purchases in Sweden will be invoiced on separate invoice issued by YX Norge. The invoice is valid as a basis for a refund of Swedish VAT.​

Please read our terms: General terms of use for YX’Cards

All invoices and transactions will be made available at Din Arena as you know it from Norway.​
Feel free to contact one of our sales managers for card sales or our customer support on telephone 22124212 if you have any questions!

Lurer du på noe?

Kontakt oss her