YX Truckkort

EN FORDELAKTIG TOTALPAKKE TIL TRUCKNÆRINGEN

Bedriftens bilpark er en viktig kapital som skal forvaltes økonomisk. YX Truck kortsystem representerer en løsning som gir en rekke økonomiske og praktiske fordeler - enklere driftsadministrasjon, redusert kapitalbinding, færre kostnader, bedre likviditet - og en mer effektiv arbeidsdag både administrativt og for den enkelte kortbruker. Dermed sparer bedriften store beløp.

Kortet er gratis i anskaffelse og bruk. I YX Truckkort beregnes kortrabatten ut fra anbefalt listepris for YX Truck. Kortrabatten fastsettes på grunnlag av bilparkens størrelse, volum og bedriftens kundeforhold til YX-Norge.

Listepriser bedrift

Det avanserte YX Truckkortet kan brukes på YX sine truckanlegg, YX og Uno-X stasjoner uten hurtigfyllende pumpe, samt på 1.500 stasjoner i Norden forøvrig. For komplett kostnads- og driftskontroll kan kortet tilrettelegges med kilometer inntasting ved tanking og/eller to-kort-system for sjåfør/bil.

VELG SELV BRUKSOMRÅDE FOR KORTENE
Bedriften bestemmer selv hvilke varer og tjenester hver enkelt kortbruker skal ha adgang til. Velg mellom følgende alternative produktrestriksjoner:
19 kun diesel
09 kun diesel og bensin
01 kun diesel, bensin, service, bilprodukter og vask
00 alle produkter og tjenester


YX TRUCK STASJONSNETT
Tilrettelagt for yrkestrafikk - YX Truck er et nettverk av utvalgte servicestasjoner og strategisk lokaliserte automatanlegg spesielt tilrettelagt for yrkestrafikk. YX Truck stasjonene ligger sentralt langs hovedveiene og på steder som til sammen gir transportørene bredest mulig dekning ved bruk av YX Truckkortet.


TIDSBESPARENDE OG PROFESJONELL SERVICE
Separate høyhastighetspumper gir ekstra raskt tanking. Satelittpumper for lettvint tanking på begge sider av kjøretøyet er tilrettelagt på mange anlegg. Alle har kortautomat for tanking med YX Truckkortet døgnet rundt. Betjente anlegg har lange åpningstider eller 24 timer service, minimarked og mat til rimelige priser.


YX TRUCK ØKONOMIKONTROLL
Rimeligere drivstoff - Samlet innkjøp gjennom YX Truck-kjeden og det øvrige nettet av YX stasjoner gir alltid mulighet for ekstra gunstige kortbetingelser. De beste betingelsene får bedriften på automatanleggene i kjeden.


GUNSTIG KREDITT
Gjennomsnittlige kredittid for kjøp av drivstoff, varer og tjenester er 30 dager - en betydelig rentefri besparelse. Det kan velges mellom autogiro og faktura som gebyrfrie betalingsmåter.


BEDRIFTSTILPASSET BILREGNSKAP
YX Truck bilregnskap inngår i kortsystemet og kan tilpasses organisasjons-struktur og regnskapsbehov for de enkelte bedrifter og kostnadssteder. YX representanter bistår gjerne med å tilrettelegge de kort og regnskaps-rapporter som passer best for behovene slik at bedriften fra første dag, uten kostnader, kan nyte godt av kjøpsspesifikasjoner, statistikker og faktura som gir maksimal oversikt og løpende kontroll med alle kostnader som har innflytelse på driftsøkonomien.

Lurer du på noe?

Kontakt oss her