Din stasjon - den lokale møteplassen

Den beste samarbeidspartneren for selveiere i Norge.

Våre selveiere driver stasjonen med hjertet, de er kremmere og lidenskapelig opptatt av sine kunder. Stasjonene er lokale møteplasser og nærstasjonen i samfunnet.

Det er du som driver butikken, som sørger for å skape trafikken. Vi vil heller inspirere enn kontrollere. Så den daglige driften er opp til deg! I YX kjeden kan du etablere og fullføre din egen visjon om DIN STASJON.

Bli en del av selveierens kjede
Våre regionssjefer

 

YX Norge AS

Org. Nr.: 895453102MVA

Kto: 1503 13 03416

Fakturaadresse: fakturamottak@yx.no

 

Uno-X Energi

YX Norge er en del av Uno-X Energi, som eies av Reitangruppen:

I Uno-X Energi gjør vi alt så enkelt og ubyråkratisk som mulig. Vi fokuserer på gjennomføringsevne. Det som besluttes skal gjennomføres.

Vi setter ting ut i livet og skaper ikke unødvendig arbeid for hverandre. Vi behandler medarbeidere og kunder på en ordentlig måte, gjør de rette tingene, morer oss og arbeider hardt. I Uno-X Energi har vi et grunnleggende ønske om å alltid fremstå som enkle og ukompliserte å handle med for våre kunder.

Selskaper i Reitangruppen:

RGruppen-kake.png

YX og Zero tar fullstendig avstand fra palmeolje og arbeider for en klimafornuftig utvikling av energiprodukter til veitransporten. Sammen med Drivkraft Norge ruster vi bransjens overgang til energistasjoner. Som medlem i Virke jobber vi for riktige rammevilkår for de som driver virksomhet.

Lurer du på noe?

Kontakt oss her