Vår merkevare

Din stasjon - Vår merkevare

Å være den beste samarbeidpartneren for våre selveiere innebærer å sørge for at YX Norge som merkevare alltid fremstår ensartet.

Vår logo skal anvendes i alle sammenhenger hvor YX stasjonene eller selskapet eksponeres som varemerke.

Varemerkene skal behandles med respekt og omtanke, og er ikke gjenstand for individuelle vurderinger. Det skal ikke foretas endringer av logoen.

Dersom det oppstår tvil om bruken av vår logo, skal dette forelegges kontaktperson i YX Norge.

Lurer du på noe?

Kontakt oss her