VELKOMMEN TIL YX

Din stasjon

Bli selveier
Om YX

Med stasjoner over hele landet verdsetter vi forskjelligheter - og er stolte av de unike lokalsamfunnene vi tar del i.

Les mer
Finn din stasjon

Utforsk vår oversikt over stasjoner og finn stasjonen i ditt nærområde.

Les mer
Kontakt

Har du spørsmål eller behov for hjelp? Her kan du finne kontaktinformasjonen vår og få svar på det du lurer på.

Les mer

Din stasjon

Selveierne våre driver stasjonen med hjertet - de er kremmere og lidenskapelig opptatt av kundene sine. Stasjonene er derfor lokale møteplasser der selveierne sørger for å skape trafikken. Som selveier er den daglige driften opp til deg slik at du kan etablere og fullføre din egen visjon om Din Stasjon - så enkelt og ubyråkratisk som mulig. Vi fokuserer på gjennomføringsevne, setter ting ut i livet og skaper ikke unødvendig arbeid for hverandre. Vi behandler medarbeidere og kunder på en ordentlig måte, morer oss og arbeider hardt individuelt og sammen som et lag.

Hvordan er det å være selveier i YX? 


Det er en verden vi unner flere bensinstasjonsdrivere å oppleve. Man blir sett og lyttet til uansett om man er liten eller stor og man har reel påvirkningskraft gjennom Selveierne AS. Det er kort vei til ledelsen både i Selveierne AS og til YX og det er trivelige, lydhøre og gode mennesker i alle ledd av kjeden. Vi opplever at alle vil hverandre det beste og at det er en felles forståelse i kjeden om at sammen greier vi å gjøre hverandre stadig bedre. Vi kjenner hverandre i YX og vi vet hvor hardt de i ledelsen jobber for at vi skal ha de beste vilkårene. Det er givende å være en del av et sånt team!

Vi selveiere driver stasjonene våre med hjerte. Vi drives av ekthet, vi er hardtarbeidene og setter kunden i fokus. Hele YX kjeden er verdidrevet etter disse prinsippene og det er utrulig motiverende å være en del av en bedriftskultur som aktivt jobber mot å sette gode verdier og holdninger som betyr noe for enkeltmennesket i sentrum. For vår del her i Valdres, har det vært utrulig moro å få lov til å tenke sjøl, være kreative og skape våre stasjoner til «noe mer» enn en anonym stasjon etter veien. Kreative forslag og ideer blir alltid møtt med stor ståhei og applaus fra alle ledd i vår ledelse og det er veldig motiverende. Til slutt vil jeg nevne den gode stemningen. Det er seriøst god stemning altså, både oss selveiere imellom og til ledelsen. Det er jovialt, mye humor og man føler seg verdsatt for den jobben som gjøres og alle støtter hverandre etter beste evne. Man skal ikke undervurdere verdien av god stemning - det gir energi og pågangsmot!

- Elisabeth og Olav, YX Ryfoss og Fagernes

Vi opplever at alle vil hverandre det beste og at det er en felles forståelse i kjeden om at sammen greier vi å gjøre hverandre stadig bedre.

Elisabeth og Olav YX Ryfoss og Fagernes

1 af 2

Hvordan er det å være selveier i YX? 

Det å være selveier i YX gir følelsen av å være en del av et lag. I YX er det store, mellomstore og små stasjoner, og alle har følelsen av at de har en betydning for at laget skal fungere. YX er et lagspill der ingen er større enn laget. Som selveier i YX har den enkelte stor handlefrihet innenfor gitte rammer. Det er en enkel organisasjonsstruktur som gjør det lett for selveiere å få informasjon, komme i kontakt med riktige personer fort og få raske løsninger på små og store problemer.

Alle stasjonene har sin egen regionssjef som alltid er tilgjengelig på telefon, gir gode råd og ordner dialog med YX eller de ulike leverandørene. Selveierne i YX har muligheten til å være med i Selveier AS. Her holdes det flere regionsmøter årlig, samt et årsmøte der alle medlemmene samles. Dette er en unik mulighet til å treffes på tvers av regionene, og til å drøfte faglige problemstillinger, utveksle erfaringer og ikke minst være sosiale. Selveier AS har en liten administrasjon. Alle er på fornavn med hverandre og muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler. Selveier AS forhandler gode innkjøpsavtaler for sine medlemmer, noe som gjør den enkelte stasjon konkurransedyktig overfor sine konkurrenter.

- Børge, YX Tonstad

Regionssjefer

Regionssjefenes fremste oppgave er å bidra til at selveierene lykkes som lokal møteplass og at stasjonene skal bli Din Stasjon. Sammen er vi vinnere!

Lill-Hege Rostad

Regionssjef

Viken og Innlandet

Lars Børge Larsen

Regionssjef

Vestfold, Telemark, Agder og Nord-Norge

Arild Buen

Regionssjef

Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, og Trøndelag