Nytt navn og nettside

Velkommen til Uno-X Truck

Les mer på unoxtruck.no

Ny logo, samme nettverk og avtale

YX Truck har blitt til Uno-X Truck.

Avtalen uforandret, men Truck-kortet og -stasjonene har fått nytt navn og logo. Avtalen føres videre hos Uno-X Mobility Norge, med de samme rabattene på YX - og Uno-X Truck-stasjonene.

YX og Uno-X Truck samarbeider om nettverket i Norge. Bedriften vil ha den samme kundereisen og dekningen som før.